Španielčina pre začiatočníkov - zápis do konca októbra!

O NÁS
Sme tím skúsených a kvalitných lektorov, ktorí počas svojej praxe vyskúšali viaceré vyučovacie metódy a osvojili si tak ich pozitíva. Výraznou črtou nášho vzdelávania je intuitívny prístup a dynamika. Na hodinách sa naši študenti nenudia, naopak, od prvej hodiny sa radi zapájajú do komunikácie. Vyučovanie prebieha v menších skupinkách, čo zaručuje rozvoj komunikačných zručností a individuálny prístup.
Team member

Katka

Team member

Jarka

Team member

Tina

Referencie
Čo hovoria o nás naši klienti
 • Už prvé hodiny španielčiny ma presvedčili, že sa chcem tomuto jazyku venovať dlhodobo. Vyhovuje mi konverzačný spôsob výučby a Katkine skúsenosti z jej dlhodobého pobytu v Španielsku.

  Zuzana P., obchodná manažérka

 • Katka? Jedným slovom úžasná!

  Miroslav R., analytik

 • Úplne skvelá učiteľka. Vďaka Katke som sa dohovorila v púšti Atacama či v Patagónii Južnej Ameriky. Ďakujem, ďakujem. :-)

  Jana H., horolezkyňa

 • Vďaka Vám som začala čítať španielsku tlač, počúvať španielske "telenotícias" a pomaly sa zdokonaľujem v tomto jazyku. Určite by som každému Vaše služby odporúčala. Želám Vám veľa šťastia a úspechov.

  Jana B., právnička

KURZY
Štandardné
Individuálne
Konverzácie
Certifikáty
Deti
Maturita
Biznis
Firemné
Štandardné kurzy - kurzy sú určené pre všetkých uchádzačov od veku 15 rokov, pre začiatočníkov aj pokročilých. Prebiehajú zväčša v popoludňajších hodinách 2-krát do týždňa. Kurz je zameraný na ucelené štúdium všeobecného jazyka.

Individuálna výučba - kurz je šitý na mieru podľa potreby klienta.

Konverzácie - kurz je určené pre tých, ktorí potrebujú nadobudnúť plynulosť vo vyjadrovaní v anglickom jazyku. Predpokladom je všeobecné ovládanie jazyka. Kurz značne rozširuje slovnú zásobu a vyučuje skutočnú nie knižnú angličtinu, prípadne španielčinu. Frekvencia výučby je 2-krát 2 vyučovacie hodiny týždenne.

Príprava na medzinárodné certifikáty - kurz je zameraný na dôslednú prípravu vedenú skúseným lektorom na získanie medzinárodných jazykových certifikátov z angličtiny či španielčiny. Vzhľadom na charakter skúšky sa kurz sústreďuje na tieto jazykové zručnosti: súvislý písomný prejav, čítanie textu s porozumením, počúvanie audio nahrávky s porozumením a rozprávanie. Frekvencia výučby je 2-krát 2 vyučovacie hodiny týždenne.

Kurzy pre deti - deti sú rozdelené do skupín podľa veku, a teda schopnosti čítať a písať v rodnom jazyku. Hodiny sú dynamické, hravé a zábavné. Deti sa neučia iba slová, ale v jednoduchej angličtine/španielčine vyjadrovať svoje myšlienky. Frekvencia výučby je 2-krát týždenne po jednej vyučovacej hodine.

Maturita - kurz je určený pre študentov 3.-4. ročníka SŠ. Pripravuje študentov na úspešné zvládnutie písomnej i ústnej časti maturitnej skúšky ako aj prijímacích skúšok na VŠ. Frekvencia kurzu môže byť 1-krát alebo 2-krát do týždňa.

Obchodná angličtina - kurz je vytvorený pre tých, ktorí už zvládli všeobecnú angličtinu a chcú si osvojiť odbornú obchodnú terminológiu. Zároveň tento kurz pripravuje na skúšky z ekonomickej angličtiny Business English Certificate. Hodí sa pre študentov na VŠ ale aj pre manažérov či iných vedúcich pracovníkov. Frekvencia výučby je zväčša 2-krát 2 vyučovacie hodiny do týždňa.

Firemná výučba - kurz je šitý na mieru pre potreby spoločnosti čo do času, intenzity aj obsahu výučby.
Cenník
Kurz
 • Štandardné
 • Individuálne
 • Individuálne - Biznis
 • Konverzácie
 • Certifikáty
 • Deti
 • Maturita
 • Biznis
 • Firemné
Cena
 • 149€ / 32 vh
 • 12€ / 1 vh
 • 14€ / 1 vh
 • 190€ / 34 vh
 • 159€ / 50 vh
 • 90€ / 35 vh
 • 130€ / 50 vh
 • 159€ / 32 vh
 • podľa dohody
Týždenne
 • 2 x 2 hodiny
 • podľa dohody
 • podľa dohody
 • 2 x 2 hodiny
 • 2 x 2 hodiny
 • 2 x 1 hodina
 • 1-2 x 2 hodiny
 • 1-2 x 2 hodiny
 • podľa dohody
Počet
 • 3 - 8 osôb
 • 1 osoba
 • 1 osoba
 • 3 - 5 osôb
 • 3 - 8 osôb
 • 3 - 8 osôb
 • 3 - 8 osôb
 • 3 - 6 osôb
 • podľa dohody
vh - vyučovacia hodina 45 minút
Kontakt
ESTUDIA
Námestie sv. Egídia 59
058 01 Poprad

Obchodné meno: Ing. Katarína Balážová
IČO : 47172614

tel.: +421 907 698 639
email: ing.balazova@gmail.com